اسامی لاتین شیرالات

اسامی لاتین شیرالات

اسامی لاتین شیرالات

اسامی لاتین شیر آلات اسامی لاتین شیر آلات
  شیرهای تخلیه هوا  Air release valves
شیرهای کنترل سطح آب در مخازن (شیرهای شناور) Altitude valves (Float valves)
 شیرهای خلا Air vacuum valves
 شیرهای خودکار Automatic valves
 شیرهای یک طرفه بالارونده کروی Ball lift check valves
 شیرهای حفاظت از شکستکی خط لوله Burst safety valves
 شیرهای بشقابی Ball valves
شیرهای پروانه ای Butterfly valves
 شیرهای یک طرفه Check valves
 شیرهای انسداد محوری Closing – Down valves
 شیرهای کنترل اتوماتیک چند منظوره Combination automatic control valves
 شیرهای یک طرفه پیلوت دار با زمان باز و بسته شدن قابل کنترل Check valves with opening and closing speed control
 شیرهای دیسکی Disc valves
 شیرهای پروانه ای با بدنه دو سر فلنج Double flanged butterfly valves
 شیرهای هوای دو روزنه Dual-orifice air relief valves
 شیرهای شناور پیلوت دار Float valves, pilot operated
شیرهای آتش نشانی Fire landing valves
 شیرهای کشویی Gate valves
 شیرهای کروی Globe valves
 شیرهای هاول بانگر Howell bunger valves
 شیرهای هالوجت Hollow jet valves
 شیرهای یک طرفه لولایی Hinged check valves
 شیرهای کشویی چاقویی Knife gate valves
 شیرهای یک طرفه بالارونده Lift check valves
شیرهای قطع و وصل پیلوت دار دستی Manual on- off valves, pilot operated
 شیرهای فشار شکن مکانیکی Mechanical pressure relief valves
 شیرهای سوزنی Needle valves
 شیرهای ثابت نگهدارنده فشار Pressure sustaining valves
شیرهای توپی Plug valves
شیرهای فشار شکن Pressure relief valves
 شیرهای فشار شکن پیلوت دار Pressure relief valves, pilot operated
 شیرهای کشویی موازی Parallel slide gate valves
 شیرهای کشویی موازی Parallel slide gate valves
 شیرهای کنترل تلمبه Pump control valves
شیرهای کنترل بده پیلوت دار Rate of flow control valves
 شیرهای اطمینان پیلوت دار (شیرهای رها کننده فشار) Surge relief valves, piston type, pilot operated
 شیرهای اطمینان پیلوت دار مجهز به شیر برقی Surge anticipator relief valves
 شیرهای کنترل سولونوییدی Solenoid control valves
 شیرهای اطمینان Safety valves
 شیرهای پروانه ای خارج از مرکز در یک جهت Single eccentric butterfly valves
 شیرهای پروانه ای خارج از مرکز در دو جهت Double eccentric butterfly valves
 شیرهای هوای تک روزنه Single-orifice air valves
 شیرهای پروانه ای تک فلنج Single flanged or Lugged flanged
 شیرهای آستینی Sleeve valves
 شیرهای یک طرفه دورانی Tilting disc check valves
 شیرهای سوزنی رینگ پروانه ای Vaned ring needle valves
 شیرهای پروانه ای با بدنه ویفری Wafer type butterfly valves
شیرهای دروازه ای گوه ای Wedge gate valves