برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات توسط عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی این گونه فلزات آسیپ پذیرقرار می دهند این پوشش متشکل از لایه ی روی و ترکیباتی از آهن می باشد.

اتصالات گالوانیزه بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

پویان استیل وارد کننده و توزیع کننده انواع اتصالات گالوانیزه مورد استفاده در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و… در صنایع مختلف و از قبیل زانو، سه راه، تبدیل، کپ ، بوشن، نیپل ، تردولت ، ولدولت ، ساکولت و غیره…و در سایزهای استاندارد آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به صنایع مختلف اعلام میدارد.


انواع اتصالات گالوانیزه با برند های :

اتصالات گالوانیزه سیتکو (Sitco)
اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی (Tupy)
اتصالات گالوانیزه مک (Mech)
اتصالات گالوانیزه چینی