زانو جوشی °۹۰ بنکن (BENKAN)

پویان استیل وارد کننده و تامین کننده انواع زانو جوشی °90 بنکن (BENKAN) در رده های مختلف مانند SGP,STD, SCH40 , SCH80

butt welded 90°-pipe elbow