گسکت اسپیرال وند بدون رینگ

پویان استیل تامین کننده انواع گسکت

انواع گسکت­های اسپیرال­وند بر اساس رینگ داخل و خارج

  • گسکت اسپیرال­وند بدون رینگ
  • گسکت اسپیرال­وند با رینگ داخل
  • گسکت اسپیرال­وند با رینگ خارج
  • گسکت اسپیرال­وند با رینگ داخل و خارج